KOMUNIKAT O SPOTKANIU W ZAMOŚCIU

      W dniu 16 marca br. przedstawiciele środowisk służb mundurowych, członkowie i sympatycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Zamościa, Biłgoraja, Chełma, Hrubieszowa, Lubyczy Królewskiej i Tomaszowa spotkali się z Andrzejem Rozenkiem, pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz Zdzisławem Czarneckim, Prezydentem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

     Przedmiotem spotkania była sprawa obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

      Uczestnicy spotkania wystosowali apel do posłów z naszego regionu o podjęcie przez Sejm uchwały o skierowaniu do dalszych prac w komisjach sejmowych obywatelskiego projektu ustawy .

Lubelski Komitet Protestacyjny

 

Złożenie podpisów poparcia projektu nowelizacji represyjnej ustawy emerytalnej

W dniu 11 stycznia 2018 roku Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej przekazał Marszałkowi Sejmu 250 tysięcy podpisów poparcia projektu nowelizacji niekonstytucyjnej , represyjnej ustawy emerytalnej, uchwalonej w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 roku.

Temu ważnemu wydarzeniu towarzyszyła pod Sejmem manifestacja emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych z całego kraju.

Byliśmy tam aby zaprotestować przeciwko haniebnej ustawie, której skutki doprowadziły do śmierci 30 osób.

Zademonstrowaliśmy jedność, solidarność i determinację środowisk służb mundurowych w obronie godności i dochodzeniu swoich konstytucyjnych praw.

Akcję zbierania podpisów zakończyliśmy ogromnym sukcesem. Podpisy pod projektem ustawy składali nasi przyjaciele, znajomi, członkowie rodzin i osoby, dla których Konstytucja i prawo są najwyższymi dobrami .

Wszystkim, którzy nas wsparli swoimi podpisami - my, represjonowani emeryci mundurowi - bardzo, z całego serca dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim naszym koleżankom i kolegom zbierającym podpisy a także tym, którzy nas wspierali, uczestniczyli w manifestacji pod Sejmem.

Największe słowa podziękowania kierujemy pod adresem Pełnomocnika KOIU - Andrzeja Rozenka i Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych - Zdzisława Czarneckiego, oraz przedstawicieli FSSM RP, którzy uczestnicząc w spotkaniach, konferencjach propagowali ideę inicjatywy obywatelskiej. To oni przyczynili się do naszego sukcesu, do integracji i mobilizacji środowisk mundurowych, do przywrócenia normalności, godności i szacunku tym wszystkim, którzy zostali skrzywdzeni.

 

Czytaj więcej...

QUO VADIS, POLSKO?

QUO  VADIS, POLSKO?**
7.11.2017
 
 
Co się z tobą stało, Polsko?
W jaki wir zostałaś wciągnięta?
Kradną ci wolność, niszczą wojsko,
już nie jesteś najjaśniejsza, święta.
 
Chcą założyć ci własne maski
hipokrytów, błaznów, szaleńców.
Na twym grobie będzie bić oklaski
tłum fircyków, kuglarzy, odmieńców.
 
Jaką drogą idziesz, Ojczyzno?
Zgasły światła, znikły drogowskazy.
Każdy krok grozi kolejną blizną,
kiedy karły wydają rozkazy.

Czytaj więcej...

NA TO NIE MA NASZEJ ZGODY

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy ze wszystkich służb mundurowych,

Przyjaciele,

                   Powstał  Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Jego priorytetowym celem jest zebranie ponad 100 tys. podpisów wyrażających poparcie dla opracowanego przez Komitet projektu ustawy wycofującej obowiązującą obecnie , niezgodną z Konstytucją RP  emerytalną ustawę represyjną.

                   Zapisy ustawy represyjnej w sposób rażący łamią i ignorują fundamentalne zasady naszej Konstytucji, a przede wszystkim:

1/ pozbawiają obywateli zaufania do działań państwa, stanowienia, stosowania i sposobu realizacji prawa,

2/ pozbawiają określone grupy praw nabytych,

3/ wprowadzają działanie prawa wstecz,

4/ stosują odpowiedzialność zbiorową.

                   NA  TO  NIE  MA NASZEJ  ZGODY.

Czytaj więcej...