Zarząd - Zamość

Rok 2014

W marcu 2014 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego na czteroletnią kadencję na lata 2014-2018 wybrano Zarząd Koła w składzie:

 1. kol. Jerzy Ciechaniewicz - dotychczasowy Prezes
 2. kol. Stanisław Dominik - dotychczasowy I Vice Prezes
 3. kol. Przemysław Portuś - dotychczasowy II Vice Prezes
 4. kol. Henryk Błoński - dotychczasowy skarbnik
 5. kol. Jan Bednarz - dotychczasowy członek
 6. kol. Ryszard Jaszak - dotychczasowy członek
 7. kol. Maria Piłat
 8. kol. Zbigniew Klikocki
 9. kol. Dariusz Darda
 10. kol. Ireneusz Głuszek
 11. kol. Henryk Portka

Wybrany Zarząd wyłonił z pośród siebie Prezydium Zarządu, w składzie:

 1. kol. Jerzy Ciechaniewicz - Prezes
 2. kol. Stanisław Dominik    - I Vice Prezes
 3. kol. Przemysław Portuś  - II Vice Prezes
 4. kol. Henryk Błoński        - skarbnik
 5. kol. Maria Piłat              - sekretarz

Rok 2015

W dniu 18 stycznia 2015 roku na posiedzeniu Zarządu Koła Terenowego SEiRP w Zamościu przy obecności 10 członków Zarządu podjęto jednogłośną Uchwałę o rozwiązaniu Prezydium i wyznaczono datę 04 lutego 2015 roku na ukonstytuowanie się nowego Prezydium Zarządu Koła Terenowego w Zamościu.

Podczas posiedzenia Zarządu KT w dniu 04.02.2015 roku prowadzący zebranie kol. Przemysława Portuś zaproponował członkom Zarządu aby zgłosiły się do pracy w Prezydium te osoby, które chcą czynnie pracować na rzecz ogółu członków Koła. Swoje kandydatury zgłosili niżej wymienieni, zaprezentowani w kolejności objętych funkcji:

 1. kol. Przemysław Portuś - Prezes Zarządu
 2. kol. Dariusz Darda - I Vice Prezes Zarządu
 3. kol. Zbigniew Klikocki - II Vice Prezes Zarządu
 4. kol. Henryk Portka - skarbnik
 5. kol. Maria Piłat - sekretarz

Pozostali członkowie Zarządu nie wyrazili chęci do zaangażowania w pracy Zarządu. Wobec powyższego Uchwałą została przyjęta przy obecności 10 członków z jednym głosem wstrzymującym.

W ten sposób zachowano porządek statutowy, nie zmienił się skład Zarządu Koła w Zamościu, a zmieniło się jedynie Prezydium.

Aktualnie na dzień 25 kwietnia 2015 roku wyznaczono Walne Zebranie członków Koła w Zamościu. Do Prezydium wpłynęła pisemna rezygnacja ze względu na stan zdrowia od kol. Zbigniewa Klikockiego oraz ustna od kol. Marii Piłat, której obowiązki domowe nie pozwalają na pracę społeczną. Wobec powyższego podczas Walnego Zebrania odbędą się wybory uzupełniające członków Zarządu KT SEiRP w Zamościu.

Kolejna zmiana w składzie zarządu:

Od maja 2015 roku do Zarządu Koła weszła kol. Ela Drozd i otrzymała funkcję II Vice-Prezesa, zaś kol. Ryszard Jaszak został sekretarzem.

Z dniem 01.10.2015 roku do składu Zarządu wszedł Marek Woźniak z Hrubieszowa, a ustąpił Ireneusz Głuszek z Tomaszowa Lubelskiego.

 

Rok 2016

Z dniem 04.01.2016 roku z funkcji skarbnika ustąpił kol. Henryk Portka, będzie wakat, gdyż nie ma chętnego na to stanowisko (pismo złożył z dniem 01.12.2015).

Z dniem 02.03.2016 roku naszym skarbnikiem i członkiem Zarządu został kol. Adam Korona.

 

Aktualnie skład Zarządu wygląda następująco:

Wybrani przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze   2014                                                      

 1. kol. Jerzy Ciechaniewicz - dotychczasowy Prezes - zmarł                                                          
 2. kol. Stanisław Dominik - dotychczasowy I Vice Prezes - odwołany ze stanowiska                      
 3. kol. Przemysław Portuś - dotychczasowy II Vice Prezes - odwołany ze stanowiska                    
 4. kol. Henryk Błoński - dotychczasowy skarbnik - zgłosił chęć ustąpienia                                    
 5. kol. Jan Bednarz - dotychczasowy członek                                                                               
 6. kol. Ryszard Jaszak - dotychczasowy członek                                                                           
 7. kol. Maria Piłat członek                                                                                                              
 8. kol. Zbigniew Klikocki - z uwagi na stan zdrowia ustąpił ze składu                                              
 9. kol. Dariusz Darda                                                                                                                    
 10. kol. Ireneusz Głuszek - z powodów rodzinnych ustąpił ze składu                                              
 11. kol. Henryk Portka - ustąpił z funkcji skarbnika objętej po H. Błońskim                                    

 

Wybrani w trakcie kadencji przez Walne Zebranie zwykłe 2016:

1. kol. Przemysław Portuś - Prezes

2. kol. Dariusz Darda - I Vice Prezes /Tomaszów Lubelski/*

3. kol. Elżbieta Drozd - II Vice Prezes

4. kol. Ryszard Jaszak - sekretarz

5. kol. Adam Korona - skarbnik

6. kol. Marek Woźniak - członek /Hrubieszów/*

7. kol. Maria Piłat - członek /Szczebrzeszyn/*

8. kol. Henryk Portka - członek

9. kol. Stanisław Dominik - członek

10. kol. Maciej Kawka - członek

11. kol. Henryk Błoński - członek

 

Przypisy:

/miasta z których się wywodzą/*

 

Opr. P. Portuś