Rejestracja do poradni SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Do wszystkich poradni mogą się Państwo zarejestrować osobiście lub telefonicznie.

Należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz skierowanie (w przypadku poradni, do których jest wymagane).

Rejestracja telefoniczna i osobista:

Lekarze Rodzinni (POZ) (godz. 07:30 – 18:00) tel.: 81 528 45 26 lub 81 528 54 61

Poradnie specjalistyczne (godz. 07:30 – 18:00) tel.: 81 528 45 26 lub 81 528 54 61

Medycyna Pracy (godz. 9:00 – 15:00) tel.: 81 528 54 28

Badania Profilaktyczne (godz. 9:00 – 15:00) tel.: 81 528 54 28

Poradnia Zdrowia Psychicznego (godz. 11:00 – 15:00) tel.: 81 528 56 79